Imię: Herman Nazwisko: Zyskind

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Herman
  • Zyskind
  • Lat 73, zmarł

  • śmierć
  • 38/3