Imię: Mordka Nazwisko: Zazula

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mordka
  • Zazula
  • Zam. Ogrodowa 41, buchalter, referent w urzędzie 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 768]