Imię: Lucyna Nazwisko: Zawistowska

  • TAK
  • Kobieta
  • Lucyna
  • Zawistowska
  • przez 16 lat służyła w rodzinie żydowskiej, przeniosła się ze swoimi pracodawcami do getta warszawskiego, chodziła po getcie z opaską, 15 maja 42 roku zadenuncjowana przez sąsiada jako Polka, opuściła getto, przechowywała w swoim mieszkaniu na Długiej rodzinę swoich pracodawców

  • Polacy
  • brak nazwiska pracodawców

  • NN, NN, relacja 301-5172