Imię: Nieznane Nazwisko: Zaks

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zaks
  • Grupowy rejonu SP, pełnił służbę w rejonie Gmina.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 763,, AAN-27,, s.11]