Imię: Abraham Nazwisko: Zajnfeld

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abraham
  • Zajnfeld
  • Pochodził z Galicji. Kupiec. Chasyd. Działacz opieki społecznej. Zginął.

  • handel
  • .str. 272