Imię: Szmul Nazwisko: Zajdenwerk

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Szmul
 • Zajdenwerk
 • 1941???
 • Warszawa
 • Mieszkał z matką, ojcem i siostrą na Ciepłej 6 m 22. Cała rodzina zmarła z głodu (najpierw ojciej, po 2 dniach matka, w kilka godz. po matce Pola, po trzech dniach Szmul). Na pocz. był dozorcą domu, po zachorowaniu na tyfus stracił to zajęcie, był przed wojną farbiarzem.
  Pola w chwili śmierci miała 15 lat, Szmul był starszy.

 • młodzież
 • Farbiarz przed wojną, w czasie wojny dozorca -- nie ma pewności czy chodzi o Szmula, czy o jego ojca.

 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 35]