Imię: Beniamin Nazwisko: Zabłudowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Beniamin
  • Zabłudowski
  • styczeń 1942
  • W-wa
  • Przed wojną był kupcem i społecznym działaczem w kręgach asymilacyjnych.Był członkiem gminy.Był związany z insytutem Żydowskim i z żydowskimi instytucjami filantropijnymi.W getcie w-skim został prezesem Centosu. Był członkiem Judenratu i bliskim przyjacielem Czerniakowa oraz członkiem Krajowego Prezydium Żydowsij Samopomocy Socjalnej. Przez pewien czas kierował departamentem pocztowym w getcie. Umarł w getcie, w styczniu 1942r.

  • działacze
  • Zabłudowski wraz z kilkoma innymi urzędnikami, w związku z dramatycznymi wiadomościami napływającymi z obozów przymusowej pracy dla Żydów, przeprowadził w 1940r. inspekcję w obozach i przedstawił alarmujący raport. Na bazie tych raportów interweniowano u władz niemieckich w Krakowie i w W-wie.

  • str.91,101.