Imię: Nina Nazwisko: Wygodzka

  • TAK
  • Kobieta
  • Nina
  • Wygodzka
  • 20 lipca (41?) była w "Casanowie" m.in. ze szpiclem Jerzym Jawerbaumem.

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 296]