Imię: Majer Nazwisko: Wulf

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Majer
 • Wulf
 • 1922
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • ze Zgierza, zm na gruźlicę na punkcie Pawia 51.

 • uchodźcy
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]