Imię: Nieznane Nazwisko: Wiśniak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wiśniak
  • Zam. Krochmalna 47. Miał przed wojną wytwórnię łóżek polowych.Ma żonę i dwóch synów - 13- i 17-letni (wszyscy umierają z głodu). Ojciec ma strasznie opuchniętą rękę. Po wyjściu kobiety z pomocy społ. (przyniosła im chleb) młodszy syn zmarł.

  • opieka
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 35]