Imię: Nieznane Nazwisko: Wielikowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wielikowski
  • adwokat, przew. komisji dyscyplinarnej ŻTOS, radca Gminy, przew. Wydz.Opieki Społecznej

  • Judenrat, opieka
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [211]