Imię: Stanisław Nazwisko: Weiss

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Weiss
  • Łodzianin. Kolaborant. Działał po stronie aryjskiej pod nazwiskiem Kwiatkowski. śledził i wydawał ukrywających się tam Żydów.

  • kolaboracja
  • wrzesień 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 19]