Imię: Ber Nazwisko: Warm

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ber
  • Warm
  • Zam. Leszno 66, urzędnik, grupowy II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 725,, AAN-27,, s.15]