Imię: Fajga Nazwisko: Wand

  • TAK
  • Kobieta
  • Fajga
  • Wand
  • lat 42, prawdopodobnie złapana po str. aryjskiej, osadzona na Gęsiej, sądzona 16-12-41, skazana na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]