Imię: Cyrla Nazwisko: Wajsman

  • TAK
  • Kobieta
  • Cyrla
  • Wajsman
  • 1911
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzona 6-01-42, sprawę odroczono.

  • więzienie
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 38,39]