Imię: Werner Nazwisko: Trajtek

  • TAK
  • Kobieta
  • Werner
  • Trajtek
  • Trajtel
  • ok. 1920
  • prawdopod. z Poznania, zam. na punkcie Nowolipki 76, skierowany do szpitala na pocz. marca 42r. z powodu biegunki.

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]