Imię: Nieznane Nazwisko: Tiner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Tiner
  • Student filozofii. Pracuje w Sicherheitspolizei.

  • kolaboracja
  • maj 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 693]