Imię: Jochwet Nazwisko: śliwkowicz

  • TAK
  • Kobieta
  • Jochwet
  • śliwkowicz
  • 1919
  • W areszcie na Gęsiej, sądzona 6-01-42, wyrok śmierci.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 38,39]