Imię: Nieznane Nazwisko: Śpiewak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Śpiewak
  • dozorca domu Nowolipki 28

  • urzędnicy
  • Elster, Roma, relacja, w Archiwum Yad Vashem