Imię: Hersz Nazwisko: Szyff

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hersz
  • Szyff
  • Zam. Mylna 11a. Biuralista. Sekretarz 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 682]