Imię: Szulim Nazwisko: Szwarc

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szulim
  • Szwarc
  • 1920
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzony 19-12-41, sprawa odroczona.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]