Imię: Rafał Nazwisko: Szwarc

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rafał
  • Szwarc
  • ok. 1902
  • z Warszawy, mieszkał na punkcie Dzika 19, na pocz. marca 42r. skierowany do szpitala

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]