Imię: Hersz Lejb Nazwisko: Szumacher

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hersz Lejb
  • Szumacher
  • Zam. Chłodna 37, aplikant adwokacki. Referent 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 672]