Imię: Jeruchem Nazwisko: Sztykgold

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jeruchem
  • Sztykgold
  • Zam. Sienna 19.-luty41

  • działacze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 1]