Imię: Nieznane Nazwisko: Sztojnalanf

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Sztojnalanf
  • znajomy Henryka G., pracowali razem przy budowie bocznicy wyładunkowej na ulicy Kawęczyńskiej, często w marszach do pracy i z pracy omawiali sprawę ewentualnego przygotowania się do walki.

  • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
    obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
    Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

  • 28