Imię: Aron Nazwisko: Sztajman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aron
  • Sztajman
  • listop. 41 (?)
  • Warszawa
  • Złapany po aryjskiej stronie, zmarł w areszcie z wycieńczenia.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]