Imię: Nieznane Nazwisko: Szklar

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szklar
  • wiosna 42
  • Warszawa
  • Członek Bundu, aresztowany w nocy 18-04-42, zastrzelony na Pawiaku. Pracował w szopie krawieckim.

  • działacze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.44]