Imię: Dawid Nazwisko: Szgur

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Szgur
  • Zam. Zimna 3. Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.

  • urzędnicy
  • listop. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 648,, AAN-27,, s.22]