Imię: H. Nazwisko: Spindler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • H.
  • Spindler
  • Członek Głównej Komisji Zaopatrywania przy Wydziale Zaopatrywania. - grudzień 41r. Członek Komisji Kontroli Kuchen przy Wydz. Zaopatrywania.
    Kierownik Wydziału Kuchen Ludowych ŻTOS - od 1 czerwca 41r.

  • urzędnicy
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 91, s. 3, 4 i Iup2, Ring II, 90, s.2