Imię: Krystyna Nazwisko: Sokołowska

  • TAK
  • Kobieta
  • Krystyna
  • Sokołowska
  • koleżanka Autorki, rozwiedziona, z synkiem
    u niej w Rembertowie mieszka Autorka

  • Polacy
  • Zawadzka - Wetz, Alicja Refleksje pewnego życia