Imię: Nieznane Nazwisko: Smoleński

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Smoleński
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Białostocka
  • Polak
  • Jeden z właścicieli fabryki na ul. Białostockiej, w której znalazł pracę Marek Skorecki. Fabryka zajmowała spory ogrodzony teren między ul. Białostocką a Ząbkowską, produkowała baraki i stajnie dla Niemców. Smoleński dowiedział się, że Marek jest Żydem, ale cenił go jako wyjątkowego pracownika i nigdy nie dał mu poznać, że wie o jego pochodzeniu. Powiedział mu o tym dopiero po wojnie.

  • praca
  • praca