Imię: Towie Nazwisko: Slikman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Towie
  • Slikman
  • Zam. Waliców 5, garbarz. Sekcyjny II Rejonu SP. -lip.41

  • policja żydowska
  • na liście wszystkich policjantów II rejonu jedyny policjant o imieniu Towie nosi nazwisko Gliksman- s. 15 pomyłka maszynistki???

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 619,, AAN-27,, s.15]