Imię: Hersz Nazwisko: Siwek

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Hersz
 • Siwek
 • ok. 1925
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • z Lipca, zmarł na punkcie Nowolipki 76 na gruźlicę płuc.

 • uchodźcy
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]