Imię: Nieznane Nazwisko: Segał

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Segał
  • Urzędnik w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • urzędnicy
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 86, s. 2