Imię: Maksymilian Nazwisko: Schoenbach

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Maksymilian
  • Schoenbach
  • Szoenbach
  • Obwodowy SP. Adwokat. Sekretarz SP.

  • policja żydowska
  • kwiec., lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 657,, 658,, AAN-27,, s.18]