Imię: Adam Nazwisko: Schmidt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adam
  • Schmidt
  • Zam. Sosnowa 12.-luty41

  • działacze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 1]