Imię: Nieznane Nazwisko: Schlosser

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Schlosser
  • kierownik Wydziału Gospodarczego w Urzędzie Szefa Dystryktu

  • Niemcy, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 198