Imię: rodzina Nazwisko: Rundsztajn

  • NIE
  • Mężczyzna
  • rodzina
  • Rundsztajn
  • Brak informacji
  • Żyd
  • W czasie okupacji opiekował się rodziną mecenasa Rundsztajna Stanisław Chmielewski.

  • powstanie w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, pomoc lokalowa