Imię: Izaak Nazwisko: Rudniański

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izaak
  • Rudniański
  • Podobwodowy I Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 589,, AAN-27,, s.4]