Imię: Necha Nazwisko: Rozental

  • TAK
  • Necha
  • Rozental
  • ok.1926
  • pocz. marca 42r.
  • Warszawa
  • Z Mogielnicy, zmarła na punkcie Śliska 28 z głodu.

  • uchodźcy
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]