Imię: Gdalia Nazwisko: Rozenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gdalia
  • Rozenberg
  • Zam. Żelazna 89, urzędnik, protokulant 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 576]