Imię: Zysa Nazwisko: Rozen

 • TAK
 • Kobieta
 • Zysa
 • Rozen
 • ok. 1923
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Łowicza, zmarła z głodu na punkcie Żelazna 64.

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]