Imię: Izrael Nazwisko: Rozen

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izrael
  • Rozen
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Miła 52, gestapowiec??, zastrzelony

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.40]