Imię: Henryk Nazwisko: Rozen

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Henryk
 • Rozen
 • 1.Przewodzi Batalionowi Pracy. B. nieokrzesany i niekulturalny, b. nielubiany. Mieszkał przy Leszno 13(39lub40 rok).
  2. radca Rozen został zastrzelony, gdy prosił SS-mana o uwolnienie brata, który stał w kolumnie wysiedlanych.

 • Judenrat
 • 1.40rok???2. między 7 a 13-09-42. 1 i 2 to prawdopodobnie ta sama osoba

 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [-27,, s., 50,, 51,, AAN-28,, s.63]