Imię: Josek Rubin Nazwisko: Rowiński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Josek Rubin
  • Rowiński
  • Zam. Leszno 76, technik radiowy. Referent 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 569]