Imię: Adam Nazwisko: Ronikier

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adam
  • Ronikier
  • baron, przewodniczył Naczelnej Radzie Opiekuńczej, powołanej na początku 1941, reprezentując w niej stronę polską

  • Polacy
  • 107