Imię: Szlama Nazwisko: Robak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szlama
  • Robak
  • Zam. Elektoralna 43, handlowiec, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 563]