Imię: Chil Nazwisko: Rinde

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chil
  • Rinde
  • Zam. przy Pawiej, urzędnik Gminy i konfident gestapo na terenie Gminy.-stycz.41

  • kolaboracja, Judenrat
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 562]