Imię: Julian Nazwisko: Reichman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Julian
  • Reichman
  • Pochodzi z Łodzi, mieszka przy Solnej, agent gestapo, posiada leg. Sicherheitspolizei.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 552]