Imię: Nieznane Nazwisko: Rechthand

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rechthand
  • 1945
  • Opoczno
  • Państwo R. byli bardzo bogatymi ludźmi przed wojną. Zajmował w Gminie odpowiedzialne stanowisko i mógł wychodzić z getta bez opaski. W sklepie na Wspólnej pani P.D.załatwiała mu dla ludzi różne sprawy finansowe;
    pan R. został rozpoznany w Opocznie tuż przed wyzwoleniem i zastrzelony

  • bogaci
  • 51,145